Hướng dẫn đưa sản phẩm tham gia Online Friday với doanh nghiệp đã có kết nối với Access Trade

23:24 | 1/12/2021

Quý doanh nghiệp đã kết nối kỹ thuật với AccessTrade Việt Nam vui lòng là theo 3 bước đơn giản sau để có thể đưa sản phẩm lên Online Friday sau 60 phút


Bước 1: 

Tải file excel nhập thông tin sản phẩm theo mẫu dưới đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10r3wLPU_a87hrAi0ulE6MjSdveYUtu5nK2kil8ATclo/edit?usp=sharing

Bước 2:

Nhập thông tin sản phẩm và gửi lại cho ban tổ chức qua địa chỉ email: bantochuc@onlinefriday.vn

Bước 3:

Sau 60 phút, Ban tổ chức sẽ tạo chương trình khuyến mãi dành riêng cho doanh nghiệp và gửi lại đường dẫn chương trình khuyến mãi và banner qua email của quý doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp đã tham gia các sản phẩm thành công trên Online Friday

#