TENS Unit and EMS Combination Muscle Stimulator with 2 Channels, 12 Modes for Pain Management for Back, Neck, Arms, Legs, Abs, and Muscle Rehabilit...

TENS Unit and EMS Combination Muscle Stimulator with 2 Channels, 12 Modes for Pain Management for Back, Neck, Arms, Legs, Abs, and Muscle Rehabilit... Chương trình KM: 2022-2023 Accesstrade - Nhà cửa đời sống

TENS Unit and EMS Combination Muscle Stimulator with 2 Channels, 12 Modes for Pain Management for Back, Neck, Arms, Legs, Abs, and Muscle Rehabilit...

Giá khuyến mãi đặc biệt ngày Thứ 6 tại Online Friday - Số lượng có hạn
Xem chi tiết tại fado.vn
2,139,758đ
Online Friday 2022

Online Friday 2022

0978236018

25 Ngo Quyen

Nhà SX & hàng chính hãng